Sản phẩm sản xuất

Sản phẩm thương mại

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi khác

thông tin liên hệ
Lê Vinh Hoàn
- 0933 793 126

Bột Xương Hấp

Bột xương bò hấp
Bột xương bò hấp
Bột xương hấp
Bột xương hấp
Xương sấy khô độ ẩm tối da 7%
Xương sấy khô độ ẩ...
Bột xương hấp
Bột xương hấp
Bột xương hấp ẩm
Bột xương hấp ẩm