Sản phẩm sản xuất

Sản phẩm thương mại

thông tin liên hệ
Lê Vinh Hoàn
- 0933 793 126

Sản phẩm sản xuất

Bột Xương Thịt Đạm 50%
Bột Xương Thịt Đạ...
Bột Xương Thịt Đạm 50%
Bột Xương Thịt Đạ...
Bột Xương Thịt Đạm 50%
Bột Xương Thịt Đạ...
Bột Xương Thịt Đạm 50%
Bột Xương Thịt Đạ...
Bột Thịt Đạm 60%
Bột Thịt Đạm 60%
Bột cá 60%
Bột cá 60%
Bột xương bò hấp
Bột xương bò hấp
Xương sấy khô độ ẩm tối da 7%
Xương sấy khô độ ẩ...
Bột xương hấp
Bột xương hấp
Bột xương
Bột xương
Bột xương
Bột xương
DCP Hữu Cơ
DCP Hữu Cơ

Sản phẩm thương mại

Bã mía lên men
Bã mía lên men
Bã mía khô
Bã mía khô
Đầu cá cơm
Đầu cá cơm
Đầu cá cơm
Đầu cá cơm
Bã mì
Bã mì
Bã xác mắm
Bã xác mắm
Bã xác mắm
Bã xác mắm
Bột lông vũ
Bột lông vũ